Forretningsbetingelser for medlemmer af Svømmeklubben Sønderborg

 

Kontaktinformationer

Svømmeklubben Sønderborg

Forretningsfører Erik Auerbach

Dybbølsten 1E

6400 Sønderborg

info@sks-svoem.dk

www.sks-svoem.dk

CVR-nr.: 26 38 04 13

 

Priser

Alle oplyste priser er ikke tillagt moms, da vi er en forening.

Der betales forud for den periode, der er angivet ved købet. De fleste svømmehold betales med én rate pr. sæson.

Alle hold om tirsdagen og torsdagen er tillagt 50kr til prisen. Dette beløb er et depositum til et adgangskort til svømmehallen. Der er offentlig svøming samtidig med vores svømmeundervisning,  derfor skal alle svømmere have et adgangskort disse to dage. Kortet udleveres ved første svømmedag. Depositummet refunderes efter sæsonen, når kortet er afleveret igen til tiden.
Gebyrer vil fremgå i forbindelse med betalingen og skal accepteres, inden betalingen gennemføres.
Læs mere om gebyr i forbindelse med kortbetaling her
 

 

Medlemmet afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

Oplyste priser forudsætter, tilmelding/betaling foregår via www.sks-svoem.dk. Øvrige tilmeldinger/betalinger opkræves et administrationsgebyr på 50 kr.

 

Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret. Der refunderes således ikke penge, efter tilmelding og betaling har fundet sted.

Dog kan nye medlemmer i svømmeskolen udmeldes, hvis klubben får skriftlig besked senest 2 uger efter sæsonstart. Husk at oplyse kontonummer. Det refunderede beløb fratrækkes 100 kr.

Via dit login kan du til enhver tid se dine køb/tilmeldinger.

 

Personoplysninger

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer").

De servere, der opbevarer data om vores medlemmer, er placeret bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos Svømmeklubben Sønderborg samt udsendelse af nyhedsbreve. Der skal forventes 2 månedlige (obligatoriske) nyhedsbreve med nyt fra klubbens sponsorer. Herudover kommer der selvfølgelig lejlighedsvise nyhedsbreve/informationsbreve fra klubben.

Medlemmer, der ønsker at tilmelde sig hold hos Svømmeklubben Sønderborg, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er medlemmets ansvar at opbevare disse informationer på betryggende vis.

Svømmeklubben Sønderborg anvender en CMS løsning fra Klubmodul ApS. For aktuelle oplysninger om sikkerhed m.m. kan dette firma kontaktes.

 

 

Cookies

I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer, brugeren benytter.

 

 
Vi henviser i øvrigt til vores privatlivspolitik (klik her)  
 

Ændringer af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden.

 

 

Forbehold

Svømmeklubben Sønderborg tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Svømmeklubben Sønderbrg er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for klubbens kontrol.

Hold der efter bestyrelsens skøn IKKE har tilmeldinger nok oprettes ikke, men de berørte medlemmer kompenseres med plads på andet hold eller tilbagebetaling af det betalte beløb.

 

Ansvarsfraskrivelse

Svømmeklubben Sønderborg kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af http:// www.sks-svoem.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for:

Svømmeklubben Sønderborg er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som medlemmer eller tredjemand lider på grund af fejl ved en tekst eller billede.

 

Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af Svømmeklubben Sønderborgs ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for Svømmeklubben Sønderborg.

 

Svømmeklubben Sønderborg påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af Svømmeklubben Sønderborgs ydelser på http://www.sks-svoem.dk/

Svømmeundervisning i Svømmeklubben Sønderborg foregår på dansk.
 

 

Fotografering

Det er generelt ikke tilladt at fotografere i svømmerhaller som benyttes af Svømmeklubben Sønderborg.

Dog kan bestyrelsen tillade, at der lejlighedsvis kan tages billeder i forbindelse med pressedækning og markedsføring. Dette gælder i særdeleshed under stævner. På konkurrencehold indgår videooptagelser som et naturligt træningselement.

Ved tilmelding accepteres at denne type billeder/video tages uden yderligere varsel.

 

Klager og reklamationer

Er der noget, du ønsker at klage over, bedes du henvende dig til klubbens formand via mail: sks-formand@sks-svoem.dk.

 

Juni 2023

Vores sponsorer