Velkommen til Svømmeklubben Sønderborg

Her kan du følge med i Svømmeklubbens aktiviteter, vil du se billeder fra alle vores aktiviteter så gå ind og synes godt om vores Facebook side.


 

Dato: 15/6 2017

Opfølgning 2

Kultur-, borger- og fritidsudvalget valgte, at tage punktet omkring vandfordeling af dagsorden på deres møde i tirsdag. Det betyder, at vi ikke ved hvornår vi kan planlægge næste sæson. 
 
Formanden for udvalget Charlotte Engelbrect, Socialdemokratiet, ønsker tydeligvis ikke at gøre det nemmere for vores idrætsforening. Idrætshøjskolen Sønderborg har meddelt, at de har fået dispensation til, at holde svømmehallen åben pga. de forventer og påbegynde renoveringen inden for en 4-8mdr. periode. Det har åbenbart fået Charlotte Engelbrecht til, at tage beslutningen om stoppe processen. For dem der kan læse en kalender, så vil renoveringen skulle begynde i kommende sæson.
Så vi tolker det som, at kommunen ønsker, at lave en fordelingsplan der indeholde brug af IHS. For så, at lave den om 2 mdr. inde i sæson. Det vil give et helt urimelig arbejdspres på de frivillige i SKS.
 
Der er mange der efterlyser en holdplan for kommende sæson, dette kan vi desværre ikke give jer pga. kommunens og Charlotte Engelbrecht håndtering af processen.
Vi har dd. skrevet til Charlotte Engelbrecht og Claus Klaris, for at bede dem udyde deres beslutninger. Vi kan kun opfordre jer, til at tage kontakt til jeres byrådsmedlem og bede dem forholde sig til problematiken.
  
 
 

Dato: 7/6 2017

Opfølgning 1

SKS har været i dialog med Kommunen, og der er udarbejdet 6 forslag til fordeling af vandtiden i Humlehøj. Forslagene bliver behandlet på Kultur-, borger- og fritidsudvalgsmødet d. 13/6-17, her vil politikkere vælge et af forslagene. Men vi er ikke i mål endnu, der er forslag hvor vi vil blive beskåret kraftigt i vores mulighed for at tilbyde svømmeundervisning. Til gengæld er der også forslag, hvor vi kan oprette holde vores nuværende niveau. Så nu håber vi, at politikkerne prioritere foreningsidrætten, og tilgode ser de ca. 700 familier der er aktive i Svømmeklubben Sønderborg. 

 
Dato: 21/5 2017

Orientering til alle medlemmer

Bestyrelsen for Sønderborg Svømmeklub skal hermed beklage, at tilmelding til næste
sæson er forsinket. Det er endnu uvist, hvornår det bliver muligt at åbne for den.
Samtidig ser vi os nødsaget til at forberede alle medlemmer på, at vi fra næste sæson
risikerer at måtte afvise op til 250 børn fra at gå til klubsvømning i Sønderborg.
Baggrunden for den triste situation er, at svømmehallen på Idrætshøjskolen - grundet myndighedskrav om renovering - lukker til sommerferien.
Sønderborg Svømmeklub har i flere år købt ca. 15 timers vandtid om ugen i den svømmehal,
som supplement til aktiviteterne i Humlehøj.
Det har især været vandpolo, pensionister, talent- og elitesvømmerne, som har trænet
på Idrætshøjskolens svømmehal. Derved kunne der opnås tid og plads til andre hold i Humlehøj.
Med lukning af Idrætshøjskolen stiger presset på adgangen til Humlehøj, og klubben har
desværre fra kommunens side kun fået godskrevet 3 ud af de 15 timer, til ekstra adgang
i Humlehøj.
Derved er behovet for vandtid langt fra dækket, hvilket vil påvirke oprettelsen af svømmehold,
på det niveau vi er vant til.
Der har i indeværende sæson været 63 børn på venteliste, og bestyrelsen forudser at det
tal vil stige med yderligere 250, når den nye situation presser holdoprettelse og plads i
svømmehallen.
Det er klubbens udgangspunkt, at skolebørn bør have førsteprioritet til
svømmehallen i tidsrummet 16-19. Klubben har mere end 1.100 medlemmer, hvoraf 84%
er børn.
I Sønderborg Svømmeklub har vi i 10 år lagt arbejde i udvikling af en eliteafdeling,
hvilket har båret frugt. Klubben har i dag svømmere, der rangerer blandt de allerbedste
i deres årgange i Danmark. Der er brug for at de kan træne 5-9 gange om ugen, for ikke
at sætte de resultater over styr, som hver enkelt har kæmpet for gennem årelang og
intensiv træning. Derfor arbejder vi, hårdt for at får adgang til svømmehallen alle ugens
dage.
Svømmeklubbens bestyrelse har foreslået Sønderborg kommune, at der i lyset af den nye
situation åbnes for at offentlig svømning og klubsvømning kan foregå i hallen samtidigt.
Derved kan der skabes tid i bassinet til klubbens hold, uden at reducere i den offentlige
adgang til Humlehøj. Det er en model der praktiseres i de fleste andre kommuner,
hvorfor det fortsat er bestyrelsens håb at en sådan løsning også kan gennemføres i
Sønderborg. Med henblik på at finde et kompromis, er vi i løbende dialog med
kommunen via bl.a. Kultur-, fritids- og borgerudvalget.
Den nye situation understreger behovet for en udvidelse af Sønderborgs
svømmefaciliteter, hvilket klubben i mange år har arbejdet for. Det arbejde pågår
stadig, men løser desværre ikke den aktuelle problemstilling her og nu.
Det er politikkerne i Kultur-, fritids- og borgerudvalget, der i sidste ende vedtager hvor
meget tid Svømmeklubben må få i Humlehøj-hallen.
Vi har kapaciteten til at have plads til alle, hvis vi får tildelt tiden af kommunen.
Følg med her på klubbens hjemmeside (http://www.sks-svoem.dk/) og facebook (https://
 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Svømmeklubben Sønderborg